Transparant smal.png

Tarieven 2021

De tarieven voor de bewindvoeringskosten zijn bij wet bepaald. Hierdoor hanteert elke beschermingsbewindvoerder dezelfde tarieven.

 

Voor cliënten die deze kosten niet zelf kunnen betalen zijn wij verplicht om daarvoor bijzondere bijstand aan te vragen. Hieronder staan de tarieven voor de bewindvoeringskosten in 2021 inclusief BTW.

Alleenstaande

Maandelijks tarief bewind
Maandelijks tarief bewind problematische schulden

€ 119,69
€ 154,88

Eenmalig

Intake en opstart

Eindafrekening en verantwoording

Verhuizen, verkoop, ontruiming
(per keer)

€ 676,39
€ 254,10

€ 422,29

Gewijzigd op 1-1-2021

Gehuwd/Samenwonend

Maandelijks tarief bewind
Maandelijks tarief bewind problematische schulden

€ 143,58

€ 164,66

Eenmalig

Intake en opstart

Eindafrekening en verantwoording

Verhuizen, verkoop, ontruiming

(per keer)

€ 810,70
€ 304,92

€ 422,29

Gewijzigd op 1-1-2021