Bewindvoering in Almere

Bewindvoering in Almere om je financiën in goede banen te leiden

Een onderbewindstelling kan bij de rechtbank worden aangevraagd. Zo’n aanvraag kan worden ingediend op grond van het hebben van problematische schulden. Deze schulden kunnen zijn ontstaan, doordat iemand door een ziekte of aandoening niet in staat is om zorg te dragen voor zijn financiën, maar ook doordat iemand niet over de benodigde vaardigheden beschikt om op een weldoordachte, verstandige manier met geld om te gaan. In dergelijke situaties kun je via Team Bewind bewindvoering in Almere aanvragen, zodat er samen met jou een manier kan worden gevonden om eventuele achterstallige financiële verplichtingen te voldoen en te voorkomen dat je schulden verder oplopen. Bewindvoering kan een belangrijke stap zijn om je financiën weer in goede banen te leiden.

Team Bewind is door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM officieel erkend als een professioneel bewindvoerderskantoor en lid van de branchevereniging NBBI

Kennis maken

Wilt u eerst kennis maken voordat u een traject start bij ons? Laten we kennis maken

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden bij ons kantoor? U bent van harte welkom. We helpen u graag.

Werkwijze

Wij hebben onze werkwijze ingedeeld 4 fases. Lees hier meer over onze werkwijze.

Team Bewind, jouw bewindvoerder in Almere

Team Bewind biedt professioneel beschermingsbewind aan mensen die niet in staat zijn om zelfstandig hun schulden af te lossen. Het kantoor is erkend door het CBM en samen met jou zullen we een plan opstellen om je financiën weer op de rit te krijgen. Als je budget er genoeg ruimte voor biedt, dan kunnen we met je schuldeisers om de tafel gaan zitten om een betalingsregeling te treffen. Wij letten hierbij nauwlettend op het gedeelte van je budget waar de schuldeisers géén aanspraak op mogen maken (beslagvrije voet). Mocht je minder financiële ruimte hebben, dan kunnen we je aanmelden bij de schuldsanering om je van je schulden te bevrijden. Welke weg we inslaan om jou te helpen, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Bij Team Bewind, jouw bewindvoerder in Almere, kun je rekenen op een aanpak waarbij persoonlijke aandacht een belangrijke rol speelt.

Bewindvoerder inschakelen in Almere

Als je hebt besloten dat een bewindvoerder inschakelen in Almere mogelijk een interessante optie voor je is, dan kun je kosteloos een adviesgesprek aanvragen door het contactformulier op onze website in te vullen. Wij zullen aan de hand van de informatie die je ons verstrekt bekijken of wij jou de hulp kunnen bieden die je nodig hebt. Als we een goede match blijken te zijn, maar je hebt niet de middelen om onze tarieven te kunnen betalen, dan vragen we bijzondere bijstand voor je aan, zodat je tóch van onze dienstverlening gebruik kunt maken.

Snel menu

Allright Reserved - Team Bewind