4. Aanpak van de schulden

Nadat wij meer inzicht hebben in jouw financiën en een budgetplan hebben opgesteld, kunnen wij verder gaan met ons plan van aanpak en passen wij deze waar nodig aan. Iedere situatie is anders en vereist daarom een andere aanpak.

 

Wanneer het bewind is aangevraagd op grond van problematische schulden zijn er drie manieren waarop wij de schulden kunnen aanpakken:

 

  • De problematische schulden zijn op te lossen d.m.v. betalingsregelingen. Bij deze aanpak heb je voldoende ruimte het budgetplan om betalingsregelingen met de schuldeisers af te spreken. Wij houden altijd jouw beslagvrije voet in de gaten. Je beslagvrije voet is het deel van je inkomen waarop schuldeisers geen recht hebben.

 

  • De problematische schulden zijn op te lossen d.m.v. een schuldsanering. Wij maken van deze aanpak gebruik wanneer jij de problematische schulden niet meer kan oplossen door het treffen van betalingsregelingen omdat je hier niet voldoende ruimte voor hebt in je begroting. Wij gaan jou dan aanmelden bij de schuldhulpverlener in jouw gemeente en volgen het traject naar de gemeentelijke schuldhulpverlening, bekend als de minnelijke schuldsanering (MSNP). Meer informatie over de MSNP vind je hier. Wanneer het minnelijke traject niet is geslaagd, gaan wij jou aanmelden voor de wettelijke schuldhulpverlening (WSNP). Meer informatie over de WSNP vind je hier.

 

  • De problematische schulden kunnen op dit moment niet worden opgelost. Door verschillende situaties kan het voorkomen dat wij jou nog niet kunnen aanmelden voor de schuldhulpverlening, omdat jij nog niet voldoet aan de eisen om toegelaten te worden. In deze periode zorgen wij ervoor dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Wanneer je voldoet aan de eisen zullen we jou alsnog aanmelden voor de schuldhulpverlening.